GRATIS VERZENDING!

Retour- en teruggavebeleid

4.11.
Scheepstra is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen in rekening te brengen en op de factuur te vermelden. Verrekening geschiedt na retourzending in onbeschadigde staat.

4.12.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (middels e-mail) worden door Scheepstra geen retourzendingen aanvaard. Geaccepteerde retourzendingen i.v.m. door Scheepstra gemaakte fouten reizen voor rekening en risico van Scheepstra. Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Scheepstra gemaakte fouten, reizen voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, dan wel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke ongeopend en in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen, binnen 7 werkdagen.

Retourzendingen moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst worden verstuurd naar:
Rekenshop.nl
Jelle Plantingstraat 34
9204 LM Drachten

4.13.
Scheepstra is gerechtigd om bij de retourzendingen welke niet zijn te wijten aan door Scheepstra gemaakte fouten, 10% verwerkingskosten in rekening te brengen, met een minimum van € 7,50.


5.Garantie

5.1.
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen verleent Scheepstra 3 maanden garantie m.b.t. de door Scheepstra geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die een oorzaak hebben in de enige vorm van slijtage of aan verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

5.1.A.
Voor wetenschappelijke en grafische rekenmachines geldt echter een fabrieksgarantietermijn van drie jaar conform de garantievoorwaarden/ uitsluitingen van de desbetreffende fabrikanten.

Zoeken in de shop

Alle merken

iDEAL Payoff 2 groot